Rådgivning og behandling ved senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

VELKOMMEN TIL
CENTER FOR SEKSUELT MISBRUGTE
MIDT NORD I AARHUS

Center for Seksuelt Misbrugte Midt Nord tilbyder gratis professionel psykologisk behandling samt frivillig rådgivning og socialrådgivning til kvinder og mænd fra 18 år og derover i Region Midt og Region Nord.

Målgruppen for centeret er voksne som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb.

CSM Midt Nord er en selvejende institution, der finansieres af satspuljemidler fra Social og Integrationsministeriet på linie med de to tilsvarende, regionale centre i henholdvis CSM Syd, Odense www.csm-syd.dk og CSM Øst, København www.csm-ost.dk

Se evaluering af den landsdækkende  behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen..

 

CSM Midt Nord består af:

Behandlingssektion
CSM Midt Nord
Frederiksgade 79, st.tv., 8000 Aarhus C


Mail:

Frivilligsektion
CSM Midt Nord Christine Centeret
Skolebakken 5, 8000 Aarhus C


Mail:

 

 

SENESTE NYT

 • Kom Videre Mand

  NYT INITIATIV. Har du senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen - så er Kom Videre Mand måske noget for dig. Ring eller skriv idag, hvis du vil have plads.

  Starter i Aarhus CSM Midt Nord Frivilligsektionen og har plads til DIG

  Har du senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen - så er Kom Videre MAND måske noget for dig. Du kan bl.a. opnå:

  • Få nyt fællesskab med folk som dig 1 gang om ugen

  • Finde fokus og holde fast i det

  • Få overblik over din situation og finde nye muligheder

  • Få ny energi til at komme videre.

  GRATIS målrettet forløb på 8 uger, hvor du sammen med andre mænd uge for uge bliver inspireret og får mere energi. Du vil få input til at sætte nye mål og blive bedre til at nå dem. Det er en effektiv metode til at komme videre, da fællesskabet forpligter og trækker i positiv retning.

   

  Ring eller skriv i dag, hvis du vil have en plads:
  * Telefon: 2424 5095 eller 

  * Mail: mml@csm-midtnord.dk

  Se mere på www.komvideremand.dk eller

  www.csm-midtnord.dk


 • Ny persondataforordning 25.05.2018

  Nye EU-regler om databeskyttelse

  Nye og strengere krav til opbevaring og behandling af data træder i kraft den 25. maj 2018. Vi har derfor opdateret vores processer og arbejdsgange.

  EU har vedtaget en ny databeskyttelsesforordning. Reglerne træder i kraft den 25. maj 2018, og formålet er at beskytte dig og de personoplysninger, som vi håndterer.

  Som en naturlig del af at være tilknyttet CSM Midt Nord afgiver du oplysninger til os. Du behøver derfor ikke foretage dig noget.

  Vi har arbejdet med at implementere de nye regler i persondataforordningen, som en logisk forlængelse af vores strenge retningslinjer for at opbevare dine oplysninger sikkert og behandle alle oplysninger fortroligt. Det er en opgave, vi tager meget seriøst, og vi vil både nu og i fremtiden tage godt vare på vores borgeres informationer.

  Fokus på din tryghed

  Persondataforordningen betyder blandt andet større krav til dataopbevaring og -behandling. Det indbefatter også regler om databeskyttelse gennem arbejdsgange, der sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til data, og at data ikke opbevares længere end nødvendigt.

  Jf. Psykologloven er CSM Midt Nords behandlingssektion påkrævet at registrere alle henvendelser og opbevare disse i 5 år. Herefter vil oplysningerne blive slettet fra alle kartoteker.

  I CSM Midt Nords frivilligsektion registrerer vi borgere og frivillige i forbindelse med en tavshedserklæring, som er eviggyldig når denne er underskrevet. Alle personfølsomme oplysninger vil blive slettet efter 3 år, fra sidste henvendelse.

  Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og hvis du fra starten ikke vil give dit samtykke, vil vi tilbyde behandling eller rådgivning på baggrund af dette.

  I CSM Midt Nord respekterer vi dit privatliv, og vi ønsker at være helt åbne omkring vores processer.

  Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.


 • VISO

  VISO tilbyder gratis rådgivning på senfølgeområdet til pårørende og voksne med senfølger. Derudover kan kommuner bede om rådgivning eller udredning i forhold til voksne med senfølger. Læs mere på VISOs hjemmeside eller ring til VISO på 72 42 40 00. Åbningstid: Mandag til torsdag kl. 9-15.30 og fredag kl. 9-15.