http://csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/raadgivning.jpg

Depression

Depression er en af de mest udbredte lidelser forbundet med traumer og tab i barndommen. Barndomstraumer som seksuelle overgreb skaber en sårbarhed, der alene, såvel som i kombination med aktuelt stressende livsbegivenheder, øger risikoen for at udvikle depression i voksenlivet. Samtidigt påvirker traumer i barndommen også hvor svær den/de depressive episoder bliver samt hvor hyppigt de opstår (Allen, J. G. 2013).

Symptomer på depression

Depression er ifølge det diagnosesystem, som anvendes i Danmark, kendetegnet ved følelser af nedtrykthed og tristhed samt nedsat lyst og interesse. Derudover findes nogle ledsagesymptomer, som bl.a. nedsat energi/overskud, tanke- og koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, irritabilitet, tankemylder, søvnforstyrrelser, tab af/øget appetit, rastløshed, nedsat seksualdrift, nedsat selvtillid/selvfølelse, selvbebrejdelser og skyldfølelse samt tanker om død, selvskade og selvmord.

Depressionsmønstre

Sidnet Blatt (Allen, J. G. 2013) skelner mellem to distinkte depressive mønstre.

Henholdsvis ”dependent depression”, der karakteriseres af følelser som ensomhed, hjælpeløshed og håbløshed. Den depressive frygter på den ene side at blive forladt og stå tilbage uelsket og forsvarsløs og længes på den anden side dybt efter omsorg, kærlighed og beskyttelse. Dependent depressive oplever sig ude af stand til, selv at skabe den psykologisk tryghed de i så høj grad savner. De bliver dermed fuldt afhængige af andre menneskers omsorg og samtidigt enormt sårbare ved/ved udsigten til, at miste denne omsorg.

Det andet depressive mønster kalder Blatt for ”selvkritisk depression”. Selvkritisk depression er kendetegnet ved selvkritik og følelsen af skyld, fiasko, mindreværd og uværdighed. Den depressive er meget hård og kritisk overfor sig selv samtidigt med, at også kritik fra andre frygtes. Frygten for ekstern kritik kan bl.a. medføre, høj grad af perfektionisme og vedvarende kamp for at blive bedre og dygtigere, men uden medfølgende oplevelse af succes og tilfredshed.

De depressive mønstre er ikke fastlåste, men kan skifte over tid. Det er således muligt for nogle deprimerede at opleve et mix af både dependent og selvkritisk depression. Man kan f.eks. både stræbe efter succes og anerkendelse samtidigt med man længes dybt efter menneskelig omsorg og nærhed.