http://csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/raadgivning.jpg

Behandlingsprofil

Behandlingen i CSM Midt Nord foregår ud fra en mentaliseringsbaseret forståelses- og referenceramme. Mentaliseringsbaseret terapi integrerer styrkerne ved flere teoretiske og kliniske metoder ud fra en grundlæggende psykodynamisk forståelse hvor tilknytning, affektregulering og selvets integritet i relationer står som helt centrale begreber.

Mentalisering handler om at have sindet på sinde. At man opøver sin opmærksomhed på egne og andres følelser, tanker, behov og motiver, i at være i kontakt med sig selv og andre og kunne bearbejde og rumme det der sker og håndtere situationen bedst muligt.

Det vil styrke den enkelte i den livslange proces det er at lære at leve med fortiden som fortid, og med den betydning krænkelserne og senfølgerne har haft på ens liv. Derved kan man gradvist opbygge et stærkere selv og identitet og acceptere sig selv, som man er med både ressourcer og sårbarhed, forankret i en bedre egenomsorg, kontakt til egen naturlige krop og tro på, at man har ret til at sige til og fra med håb til fremtiden, hvor skylden og skammen slipper sit tag.

Samtidig med denne bedre individuelle styrke og integritet vil man via behandlingen blive bedre til at indgå i  relationer til andre og styrkes i sin evne til tilknytning med mulighed for at opbygge nærhed til andre mennesker i takt med at tilliden bedres.  

Behandlingsforløb i CSM Midt Nord vil altid foregå i et ligeværdigt samarbejde med udgangspunkt i og respekt for den enkeltes individualitet, ønsker og behov, og vi vil tilstræbe at alliancen mellem klient og psykolog vil være anerkendende, ligeværdig, engageret og fagligt og etisk solidt funderet.