http://csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/underbilleder-3.jpg

Formål og målgruppe

Målgruppen for psykologbehandling er mænd og kvinder i alderen 18 år eller derover, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen og har senfølger af overgrebene.

Målgruppen for den socialfaglige rådgivning og den frivillige indsats er mænd og kvinder på 18 år og derover, samt pårørende hertil.

Formålet er at tilbyde målgruppen en sammenhængende og helhedsorienteret indsats gennem rådgivning og behandling med henblik på at:

  • Forbedre målgruppens aktuelle livssituation i forhold til at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene.
  • Forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning.
  • Bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre i forhold til familie og socialliv.

Centrets formål er at sikre et bredspektret og professionelt behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Centeret dækker geografisk set borgere i Region Midt og Region Nord.

Der kan ikke tilbydes psykologforløb ved:  

  • aktivt misbrug
  • skizofreni og maniodepressiv/bipolar sindslidelse eller ikke-stabil psykisk sygdom.
  • kognitiv funktionsnedsættelse.
  • igangværende eller planlagte terapiforløb andetsteds. 

Der tilbydes endvidere faglig rådgivning til professionelle, der arbejder med målgruppen.