http://csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/telefon.jpg

Links


De regionale centre i Syd og Øst

CSM Syd - se www.csm-syd.dk

CSM Øst - se www.csm-ost.dkAndre rådgivnings- & behandlingsmuligheder

Psykologordningen - se www.psykologordningen.dk

VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningorganisation) - se www.socialstyrelsen.dk/visoVed andre typer overgreb

Dialog mod Vold - se www.dialogmodvold.dk

Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital - se www.voldtaegt.dk

Center for Voldtægtsofre, Region Nordjylland - se www.voldtaegt.rn.dkBørn & unge

Børnehusene - se www.socialstyrelsen.dk/born-og-unge/overgreb/boernehuse/find-dit-boernehus

Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital - se www.voldtaegt.dk

Center for Voldtægtsofre, Region Nordjylland - se www.voldtaegt.rn.dkEvalueringen fra SDU - Videnscenter for Psykotraumatologi

Se - Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet 2015