http://csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/underbilleder-3.jpg

Litteratur

Selvbiografier og skønlitteratur

 • Axelsen, Eva: "Tilbagerejsen - om forandring gennem terapi", Forlaget Modtryk, 1993
 • Dyhr, Karin – Holmen, Marianne: "Glaspigen", Documentas, 2004 
 • Jensen, Kristian Ditlev: "Det bliver sagt", Gyldendal, 2001 
 • Jepsen, Erling: "Kunsten at græde i kor", Borgen, 2002
 • Jørgensen, Lars Sander: "Min forbudte hemmelighed", Høst og Søn, 2003
 • Rick, Brigitta Volsted / Støttecenter mod Incest: "Barndom byttes? Ni beretninger om at få et godt voksenliv trods en barndom med seksuelt misbrug", Ricks forlag
 • Leine, Kim: "Kalak", Gyldendal, 2007
 • Wassmo, Herbjørg: Trilogien om "Tora", Forlaget Lindhardt og Ringhof
 

Faglitteratur

 • Allen, J.: Restoring Mentalizing in Attachment Relationships, Treating Trauma With Plain Old Therapy, American Psychiatric Publishing, 2013.
 • Bateman, A. (ed): The Handbook of Mentalizing in Health Practice, American Psychiatric Publishing, 2011.
 • Bateman, A. & Fonagy, P.: Mentalization based treatment of Borderline Personality Disorder: a practical guide, Oxford University Press, 2006.
 • Belin, S.: Galskabens magt, Hans Reitzels Forlag, 1999.
 • Benum, K. og Boe, T.U.: Dissosiasjon som beskyttelse mot overgrep, Tidsskrift for Norsk Psykologiforening, Vol 34, 1997, s. 81-91.
 • Courtois, C. & Ford, J.: Treatment of Complex Trauma - a sequenced, relationship-based approach, The Guilford Press, 2013.
 • Damasio, A.R.: The Feeling of What Happens, Narayana Press, Gylling, 1999.
 • Det Kriminalpræventive råd: Overgreb mod børn. Ser du det? Gør du noget? 4. udgave, 1. oplag, 1999.
 • Elklit, A.: Personality and Social Sciences, Scandinavian Journal of Psychology, 2009, 50, 251-257.
 • Elklit, A.: Traumatic stress and psychological adjustment among Danish women sexually abused in childhood, Department of Psychology, University of Aarhus, Denmark.
 • Finkelhor, D.: Child Sexual Abuse, The Free Press, 1994.
 • Fog, J.: Saglig medmenneskelighed, Kapitel 13: Debatten om falske erindringer, s. 309-355, Hans Reitzels Forlag, 1998.
 • Gabbard, G.O. og Wilkinson, S.M.: Borderlinebehandling, Hans Reitzels Forlag, 1994.
 • Gram, M.: Det seksuelle overgreb – krænkerens profil, Akademisk Forlag, 2000.
 • Hart, S.: Hjernens udvikling, familiær traumatisering og seksuelle overgreb, Pædagogisk Psykologisk tidsskrift, nr. 1, 2008.
 • Helweg-Larsen, K.: Seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Problemets omfang og karakter vurderet ud fra litteraturstudier og en række danske datakilder, Statens Institut for Folkesundhed, 2000.
 • Helweg-Larsen, K. & Bøving Larsen, H.: Unges trivsel år 2002: En undersøgelse blandt 9. klasses elever med fokus på seksuelle overgreb i barndommen, Statens institut for folkesundhed, 2002.
 • Hermann, J. L.: I voldens kølvand, Hans Reitzels Forlag, 1995. 
 • Hildebrand, E. & Christensen, E.: Familier med sexuelt misbrug af børn: forståelse og handlingsmuligheder, Hans Reitzels Forlag, 1992. 
 • Hildebrand, E. & Gregersen, C.: Drenge og seksuelle overgreb: forståelse, analyse og behandling, Hans Reitzels Forlag, 1994.
 • Hvidbog: Seksuelle overgreb mod børn, Red Barnet – Save the Children Denmark, 1999.
 • ICD-10 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, WHO, 1998.
 • Jørgensen, C. R.: Personlighedsforstyrrelser, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag, 2009.
 • Jørgensen, U. & Mathiasen, S.S.: At overleve vold, Forlaget Klim, 1998.
 • Lyager, J. & Lyager, L.: At bestige bjerge, Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd, VFC Socialt Udsatte, Munksgaard, 2005. 
 • Nyman, A. & Svensson, B.: POJK mottagningen. Sexuella övergrepp och behandling.Rädda Barnet, 1995.
 • Skårderud. F.: Skammens stemmer – om taushet, veltalenhet og raseri i behandlingsrommet, Tidsskrift Nordisk, Lægeforeningen nr. 13, 2001, 121: 1613-7.
 • Stern, D.N.: Det nuværende øjeblik. I psykoterapi og hverdagsliv, Hans Reitzels Forlag, 2004.
 • Strange, M.: Unge krænkere, Socialforskningsinstituttet, 2002.
 • Svensson, B.: 101 pojkar, Et studie om sexuella overgrepp, Rädda Barnet, 1998.
 • Sørensen, L. J.: Skam - medfødt og tillært, Når skam fører til sjælemord, Gyldendal Akademisk Forlag, 2013.
 • Sørensen, L. J.: Smertegrænsen, Dansk Psykologisk Forlag, 2005.
 • Sørensen, L.J.: Særpræg, særhed og sygdom, Hans Reitzels Forlag, 1996.
 • Van der Kolk, B.A., McFarlane, A.C. & Weisæth, L.: Traumatic stress: the effects of overwhelming experience on mind, body, and society, The Guilford Press, 1996.