MEDARBEJDERE CSM MIDT NORD

Behandlingssektionen består af psykolog og leder Lone Gerup Adamsen og psykologerne Susanne Abrahamsen, Bettina Thomassen, Jane Reimann, Linda Tilsted Knudsen, Mette Worm Nielsen, Sasja Kramer Bach, Emilie Tomis Nielsen, sekretær Sara Brøns og lægesekretær Jytte Deleuran.

I Frivilligsektionen Christine Centeret er leder for centret og de frivillige Mette Møller Løvstad og ansat er også Socialrådgiver  Tine Dannerfjord. Derudover har vi stor glæde af den frivillige indsats som bæres af engagerede frivillige, hvor vores stab består af både erfaringsbaserede frivillige og ikke-erfaringsbaserede frivillige, f.eks. studerende og andre.