http://csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/raadgivning.jpg

Selvdestruktivitet

Følelsen af manglende selvværd og oplevelsen af sig selv som ond, præget af skam og skyld samt følelse af afmagt fører ofte til selvhad og selvdestruktiv adfærd. Misbrug af alkohol, stoffer, prostitution eller mere direkte selvbeskadigelse som spiseforstyrrelse, cutting, forsøg på selvmord eller selvmord.

Selvbeskadigelse kan være en form for synliggørelse af den smerte den udsatte bærer på og være et budskab om, hvad ofret har været udsat for. Det kan beskrives som et ordløst skrig fra det stumme barn, der ikke har været i stand til og fået mulighed for at fortælle, hvad det har været igennem, et forsøg på at bryde hemmeligheden og blive synlig.                                                              

At tilføje sig selv fysisk smerte kan være en erstatning for den psykiske, et forsøg på at ophæve uvirkelighedsfølelse og vise at smerten er reel, en måde at få nogen kontrol på oplevelsen af at ”gå i stykker” indeni og dermed forsøge at overvinde angst.  

Selvbeskadigelse i form af selvafstraffelse kan være en konsekvens af oplevelsen af mindreværd og værdiløshed, selvhad og selvfordømmelse og derved ikke at fortjene bedre.

Den der har haft en tilværelse fyldt med smerte, bliver kendt med dette, således at der følger en form for tryghed med selvdestruktiviteten. Det at have det godt bliver utrygt, fordi det er ukendt og fordi det aktiverer angsten for igen at blive svigtet.

Selvbeskadigelse ved fysisk smerte eller bedøvelse kan være en måde at få afstand til og lægge låg på den psykiske smerte.