http://csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/underbilleder-2.jpg

Selvværd og identitet

Oplevelsen af og erfaringen med at blive invaderet, at blive brugt som et objekt, at blive tingsliggjort, giver følelsen af at være nedværdiget og fordømt af andre og ikke at være noget værd. En ustabil eller lav selvfølelse og usikker eller splittet identitet udvikles via det neurologiske system, når spejling og resonans mangler i kontakten med nære omsorgspersoner. Barnet udvikler ikke eller mister kontakt til sin kropslige fornemmelse og følelse af grundsubstans og kerne. Dette medfører at positiv bekræftelse fra andre ikke kan tages ind, da den afvises på baggrund af tanker som: ”hvis andre vidste hvordan jeg i virkeligheden er/hvad jeg gemmer på så ville de ikke bekræfte mig, men i stedet afvise mig”.

 Den angst og smerte som overgrebet indeholder, medfører en naturlig aggressiv modimpuls; det kan ses som en forsvarsimpuls til at beskytte individet. Aggression bliver ofte ikke udtrykt, fordi det kan være farligt. Barnet er hjælpeløst i forhold til de voksne og aggressionen vendes indad og rettes mod personen selv. Det bliver til selvhad og selvfordømmelse.

Den fysiske invadering fører også til, at den psykologiske grænse mellem mig og den anden kan udviskes; det bliver svært for offeret at opretholde skellet imellem mig selv og den anden; "det onde som gøres mod mig, er mig".

Hemmeligholdelsen, det ordløse i smerten der ikke kan rummes af og deles med en voksen, at blive tingsliggjort, nedværdiget, usynliggjort, ikke at blive respekteret, vanskeliggør oplevelsen af en sammenhængende identitet. Det giver en følelse af eksistens i uvirkelighed, splittelsen ”jeg er - jeg er ikke”. 

Barnet indgår måske og bliver brugt i forskellige roller: det ene øjeblik barn, det næste øjeblik sexobjekt, elsker/elskerinde, det næste mor/far etc.; disse virkeligheder kan barnet ikke forene, hvilket afstedkommer en oplevelse af manglende sammenhæng i tilværelsen. Barnet prøver at tilpasse sig for at overleve, bliver mester i at spille mange roller og kan opleve at bestå af forskellige personer, og derved udvikle en usammenhængende identitet.