http://csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/raadgivning.jpg

Senfølger af seksuelle overgreb

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er kendetegnet ved en lang række psykiske og sociale problematikker i voksenlivet, som kan gøre det vanskeligt at fungere i dagligdagen, med familie, venner og på arbejde.

Voksne med senfølger oplever ofte tilbagevendende depressioner, forskellige angstlidelser og et stort antal af voksne med senfølger opfylder kriterierne for posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). Derudover genkender mange voksne med senfølger vanskeligheder med lavt selvværd, mistillid, problemer i parforhold, vanskeligheder med at bevare kontakten til arbejdsmarkedet, problemer med stof- og alkoholmisbrug, og endelig betyder senfølger for en del voksne at man kæmper med egen krop og seksualitet, fx i form af spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, selvmordstanker eller -forsøg og forskellige seksuelle problematikker.

Det er ikke alle børn, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, som udvikler senfølger som unge eller voksne. Forskellige faktorer kan spille ind på udviklingen af senfølger. Man ved dog, at særligt tre faktorer har en betydning for udviklingen af senfølger:

  • Overgrebets karakter (jo mere alvorligt, jo større er risikoen for senfølger)
  • Relationen til den person, der har krænket (en tæt relation skaber større risiko for senfølger)
  • Varighed (jo længere en periode overgrebene foregår i, jo større risiko for senfølger)
  • Endelig kan det også have betydning, hvis man som barn har haft andre belastende oplevelser i opvæksten, fx vold, omsorgsvigt, etc.
Vi kan dog ikke på forhånd vide, hvad det mest traumatiske har været for det enkelte menneske. Man kan eksempelvis ikke umiddelbart ud fra arten af overgreb afgøre hvilke episoder, der har været mest krænkende eller skadende for personens integritet, personlighed, selvfølelse osv.
 
Senfølgerne kan dukke op i forskellige situationer og perioder og behøver ikke være permanent til stede. Livsbegivenheder såsom dødsfald, graviditet, skilsmisse eller lignende kan betyde, at senfølgerne forværres i en periode, mens de måske ikke er fremtrædende i andre.