http://csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/thumb_raadgivning.jpg

Senfølgegruppe

Senfølgegruppen er et undervisningsforløb for voksne mænd og kvinder med senfølger efter seksuelle overgreb.

Ved CSM Midt Nord tilbyder vi, at du kan deltage i et undervisningsforløb om senfølger efter seksuelle overgreb. Formålet med forløbet er at formidle viden om seksuelle overgreb og senfølger, så du får en bedre mulighed for at forstå dig selv og dine reaktioner. Ved en bedret forståelse opstår der nye muligheder for at mestre senfølgerne og deres indflydelse på dit hverdagsliv.

Vi anbefaler alle, der står på venteliste til terapi i CSM, at deltage i undervisningsforløbet. Det er en god måde at blive introduceret til den behandling, man skal starte på i CSM Midt Nord. Forløbet ligger derfor oftest inden man starter på den aftalte gruppeterapi eller individuelle terapi. Derved bliver ventetiden kortere. For nogle er det meningsfuldt og tilstrækkeligt blot at deltage i undervisningsforløbet uden efterfølgende terapi.

Undervisningen foregår i grupper med op til 12 deltagere og to af centrets psykologer som undervisere. Gruppen mødes ni gange henover foråret eller efteråret og foregår tidlig eftermiddag hver anden uge. Hver gang tages et bestemt emne op, og der veksles mellem oplæg fra underviserne og fælles drøftelse af emnet i gruppen.

De emner, der tages op i forløbet er for eksempel:

  • Senfølger – hvad er det?
  • Tilknytning
  • Traume
  • Mentalisering & mentaliseringssvigt
  • Følelser
  • Regulering af følelser
  • Tillid & relationer
  • Krop & seksualitet