http://csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/underbilleder-2.jpg

Visitation

Henvendelse til CSM Midt Nord kræver ingen henvisning. Du kan henvende dig til centret telefonisk i vores åbningstid og via e-mail.

Ved henvendelse til centret vil du blive inviteret til en 1. og typisk 2 visitationssamtaler ved en af centrets psykologer, som finder sted inden for ca.12 uger fra første henvendelse. Ved samtalerne vil vi bl.a. spørge ind til nuværende problemstillinger, baggrund og ønsker til behandlingen. Visitationssamtalerne har til formål, at du og psykologen sammen finder ud af, om du vil have gavn af vores tilbud og i givet fald, om det vil være bedst for dig med individuelle eller gruppesamtaler.

Hvis du sammen med psykologen finder ud af, at tilbuddet ved CSM Midt Nord ikke passer dig, vil du og psykologen tale om, hvor du eventuelt ellers kan søge hjælp.

Aktuel ventetid på visitation er 12-16 uger.